ท่านเคยประสบบุคลากร ทางด้านทีมงาน ทำใบขนสินค้าขาดแคลน,ไม่มีทักษะ,ปัญหาพนักงานเข้าออก หรือไม่ และเพื่อลดต้นทุนการจ้างงาน และ บริหารบุคคล ต่อจากนี้ไป ท่านหมดกังวล ด้วย บริษัท ไพรม์ไทม์ เซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการ ทำใบขนสินค้า ขาเข้า และ ขาออก เรามี ทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ และทำงานแบบมืออาชีพ จัดทำใบขนสินค้าด้วยระบบ Broker ด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์สูง ระดับผู้ชำนาญการทางศุลกากร (Customs Broker license) อีกทั้งงานเดินตรวจปล่อยสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร และ จัดส่งสินค้า ได้ตรงตามเวลาที่นัดหมาย ทำให้ บริษัทผู้นำเข้า ส่ง ออก มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งขึ้น เมื่อไว้วางใจใช้บริการของเรา

PrimeTime Service does Customs entry service both import and export  with Air, Sea and truck. We expert of doing the entry with experience team and customs broker license staff. We fulfill where client does  experience a  insufficient team. Client also gain benefit of free managing people and recruitment . By the service; customer will experience, high skill efficiency of  customs entry  and low cost by return.Our company serves whole process including customs clearance and trucking with on time meet.

บริษัท ไพรม์ ไทม์ เซอร์วิสต์ จำกัด ตั้งอยู่ ที่ 26 ตึก AO 2 เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ, ประเทศไทย. ทางบริษัท เป็นตัวแทนออกของ เดินพิธีการทางศุลกากรของ สินค้านำเข้าและส่งออก ด้วยบุคลากรระดับ ผู้ชำนาญการทางศุลกากร. ทางบริษัท มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทชั้นนำ และลูกค้าบิ๊กเนมต่างๆมากมาย อีกทั้งยังใช้ระบบการจัดทำใบขนและจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจในบริการของเรา

Prime Time Service  is located at Free Zone (AO building) Suvarnabhumi Airport, Samutprakarn, Thailand. we are a customs clearance brokerage especially; customs entry made service via reputational software and transaction.we are sophisticated on customs tariff and customs clearance process by long term experience and certified by customs broker license. Thus; customer does certainly get satisfaction to our service.

© 2017 primetime-service.com All Rights Reserved.