รับทำใบขน ขาเข้า-ออก ทางอากาศ เรือ และ รถ
CUSTOMS ENTRY SERVICE IMPORT EXPORT AIR SEA TRUCK

บริษัท ไพรม์ไทม์ เซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการ ทำใบขนสินค้า ขาเข้า และ ขาออก เรามี ทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ และทำงานแบบมืออาชีพ จัดทำใบขนสินค้าด้วยระบบ Broker/Counter service ด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์สูง ระดับผู้ชำนาญการทางศุลกากร(Customs Broker license) และระบบการทำงานแบบมืออาชีพ เช่น คัดกรองเอกสาร, ลงพิกัดอัตรา และ ตรวจสอบ(QC by Broker) อีกทั้งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประสบการทำงานกับบริษัทชั้นนำ ที่มีvolume สูงและต้องรวดเร็ว ดังนั้น ลูกค้าที่ใช้บริการจัดทำใบขน

PrimeTime Service does Customs entry service both import and export  with Air, Sea and truck. We expert of doing the entry with experience team and customs broker license staff. We fulfill where client does  experience a  insufficient team. Client also gain benefit of free managing people and recruitment . By the service; customer will experience, high skill efficiency of  customs entry  and low cost by return.


รับเดินพิธีการ ตรวจปล่อยพิธีการศุลกากร ขาเข้า-ออก ทางอากาศ เรือ
CUSTOMS CLEARANCE IMPORT/ EXPORT AIR SEA SERVICE

เราบริการตรวจปล่อยสินค้า(Customs Clearance Service) ณ ท่า/ด่านศุลกากร เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง  และท่าอื่นๆ เรามีความชำนาญ เรื่องพิธีการต่างๆ เช่น พีธีการ นำเข้าประเภท ยกเว้นอากร (Privileged) ได้แก่ BOI, EPZ, BOND, FTZ, PERSONAL EFFECT, ATA CARNET พิธีการขาออก ได้แก่ ชดเชยอากร, 19ทวิ, สุทธินำกลับ, Re-Export และอื่นๆ รวมถึง พิธีการที่ติดใบอนุญาติ (Import License).

เรามีทีมงานที่ชำนาญงานและมีความรู้ประสบการณ์การเฉพาะทางพร้อมให้บริการเพื่อการตรวจปล่อยสินค้า รวดเร็วตามเวลานัดหมาย

PrimeTime Service does Customs Clearance both import and export  at any customs port such as Suvarnabhumi airport, Bangkok port(KlongTuey), Leam Chabang port and  etc. we are sophisticated customs clearance any type especially, Privileged BOI, EPZ, BOND, FTZ, PERSONAL EFFECT, ATA CARNET. Export Clearance such as 19 BIS, Re-import, Re-Export and Etc. Including; Import License for restricted Commodities.  We are Professional with Experience and Prompt action and service for any requirement meet customer successful.

รับส่งสินค้าภายในประเทศ
Delivery/trucking service

ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าโดยรถที่มีขนาดเหมาะสมกับสินค้า เราจัดส่งทั่วประเทศรวมถึงโซนอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยทีมงานที่ชำนาญเรื่องเอกสารเข้าคลังหรือ เขตอุตสาหกรรมต่างๆกับทีมงานผ่านการอบรมการขึ้นของลงของ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามเวลาที่นัดหมาย

We serve domestic delivery and trucking from port to door to all area in Thailand including EPZ, Bond warehouse, etc. our service makes customer satisfaction with our professional document and upload/unload physical shipment in order to deliver customer on time.

© 2017 primetime-service.com All Rights Reserved.